Søke forbrukslån i 2020? Unngå de vanligste fellene

Et forbrukslån er et fleksibelt lån som mange benytter seg av. I motsetning til boliglån og billån, må ikke pengene brukes på et spesielt objekt. Det er relativt enkelt å søke, og du kan bruke pengene på hva du vil. Det kan være oppussing, studier, reiser, eller rent forbruk. Noen refinansierer kredittgjeld med denne typen lån, for å få bedre betingelser. Mange nordmenn tar opp forbruksgjeld i tillegg til annen gjeld som studielån, huslån og billån. Før du søker, bør du passe deg for noen feller. Disse skal vi gjennomgå i denne artikkelen.

Ikke betal høyere rente enn nødvendig

Lån til forbruk har høyere rente enn boliglån og billån. Det har likevel lavere rente enn kredittkort, samt flere typer smålån. Likevel kan renten på lån variere mye fra bank til bank. Undersøk derfor flere banker før du takker ja til et tilbud. Du kan søke på nett, der det finnes mange oversikter over hvilke banker som tilbyr den laveste renten. Du kan også bruke en lånemegler. Denne sender din søknad til flere banker, og kommer tilbake med det beste tilbudet. Slik kan du spare tid på å sende kun én søknad, i stedet for mange.

Det kan også være lurt å ta kontakt med en lokal bank som du kjenner, for eksempel Haugesund Sparebank. De lokale bankene kan ofte være fleksible, og villige til å gi gode tilbud. Prisen avhenger av din personlige økonomi. Viktige faktorer er gjeld i forhold til inntekt, om du eier bolig, samt hvor mye gjeld du har fra før. Har du høy inntekt i forhold til gjeld, vil du få bedre betingelser. Dette da banken anser et slikt låneforhold som mindre risikofylt.

  • Renten på forbrukslån varierer mye
  • Snakk med den lokale banken

Tilbakebetaling

Lån til forbruk skal, som alle andre lån, betales tilbake. Derfor er det viktig å ikke låne mer enn du kan betjene hver måned. Ta en ekstra vurdering om det er lurt å ta opp lån. Spesielt dersom du allerede har mange lån, eller mye gjeld i forhold til inntekt. Utestående kredittkortgjeld inngår i den totale gjelden. Det gjør også boliglån, billån, studielån, samt andre lån uten sikkerhet. Det kan ha store konsekvenser for din personlige økonomi, dersom du ikke betaler tilbake innen fristen.

Hvis du ikke klarer å betale avdragene og rentene, kan regningen gå til inkasso. Da tilkommer det store gebyrer og enda flere renter, i tillegg til den opprinnelige summen. I utgangspunktet relativt små regninger, kan raskt vokse seg svært store om du ikke betaler. Hvis regningen går til inkasso, kan du få en betalingsanmerkning. Da kan du få problemer med å oppnå en rekke basistjenester. For eksempel mobilabonnement, forsikring og strøm. Bankene vil også da si nei til ytterligere låneopptak. Derfor bør du aldri låne mer enn du kan betjene.

Lær reglene for lån uten sikkerhet

Før du søker, bør du sette deg inn i de ulike betingelsene for denne typen lån. Ikke alle kan søke usikret lån. Du må være minst 18 år, og norsk statsborger. Bankene vil også kreve at du har betalingsevne. Det vil si at du må kunne vise til en fast inntekt. Du kan heller ikke ha for mye gjeld, i forhold til inntekt. Bankene kan hente informasjon fra ulike offentlige registre, som gjeldsregisteret. Det er likevel viktig at du oppgir riktig informasjon i din søknad.

Gjeldsregisteret ble opprettet i 2019, med hensikt å begrense nordmenns låneopptak over evne. Husk at i tillegg til rente, må du betale vanlige omkomstninger, som etableringsgebyr og månedlige innbetalingsgebyrer. Hvis du har flere mindre lån fra før, kan det lønne seg å samle disse til ett. Slik unngår du å betale flere gebyrer hver måned. Dette kan du spare mye penger på. Å samle flere lån til ett større, kalles å refinansiere. Du kan også ofte få bedre betingelser og lavere rente ved å refinansiere lån. Både boliglån, forbrukslån og kredittkortgjeld kan refinansieres.

  • Ikke alle kan søke om forbrukslån
  • Det tilkommer kostnader i tillegg til renten

Ikke søk lån uten kontroll på økonomien

Før du setter i gang med søknad om lån, bør du gå gjennom egen økonomi. Du kan ellers risikere å få avslag. Det kan være lurt å ta utgangspunkt i kontoutskrifter for de siste par månedene, samt egenmeldingen fra forrige år. Slik vil du få oversikt over dine viktigste inntekter og utgifter, samt hvor mye gjeld du har. Slik får du en bedre idé om hvor mye du kan låne, og hvor stort lån du kan betjene. Med god oversikt over egen økonomi, vil det bli lettere å forhandle med banken om bedre betingelser.

Det kan være lurt å skille mellom faste og variable utgifter. Blant faste utgifter inngår blant annet husleie, avdrag og renter på eksisterende gjeld. Barnehage, Internett, strøm og forsikringer er andre eksempler. Blant de variable utgiftene inkluderes mat og reiser, kjøp av klær og annet forbruk. Det kan være lurt å lage et enkelt budsjett. Du kan ta utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett. Dette viser vanlige forbruksutgifter for ulike typer bolig. Slik vil du lettere se hvor mye ekstra gjeld du kan betjene hver måned.

  • Ikke søk lån uten å ha oversikt
  • Ikke ta opp lån uten midler til å betale tilbake

Søknadsprosess

Søknadsprosessen er som oftest rask, dersom du oppfyller kriteriene. Bankene innhenter opplysninger automatisk fra offentlige registre. Slik kan du få svar på din lånesøknad på dagen. Pengene vil som regel være på konto innen 1–2 virkedager, dersom du blir godkjent. Første avdrag kommer måneden etter utbetaling. Du kan i noen tilfeller søke om avdragsfrihet. Dette vil si at du kun betaler renter, en viss periode. Dette kan lønne seg dersom du har forbigående økonomiske problemer.

Oppsummering

Det er flere feller du kan gå i ved søk om lån. Ha god oversikt over egen økonomi før du søker. Slik kan du unngå å betale høyere rente enn nødvendig. Du kan også unngå avslag på din søknad. Forsikre deg om at du oppfyller kriteriene før du søker. Du kan lese mer om lån uten sikkerhet på Kunnskapsparken. Der kan du også søke om lån direkte.